Cookie beleid RKSV Bekkerveld

De website van RKSV Bekkerveld is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacyverklaring RKSV Bekkerveld - versie 10 oktober 2018

Dit is de privacyverklaring van RKSV Bekkerveld, gevestigd te Heerlen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 40186952, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement  uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel die gerust per e-mail aan s[email protected].

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt de Vereniging je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens aan een derde partij te verstrekken. In de tabel op de laatste pagina van de privacyverklaring treft je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.  Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging dit verzoek verwerken en deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Wij attenderen je er op dat niet elk gegeven kan worden verwijderd of afgeschermd omdat anders het lidmaatschap niet kan worden uitgevoerd zoals het is bedoeld. Denk daarbij met name aan de persoonsgegevens, het email adres en de foto voor de digitale spelerspas bij de KNVB.

Beeldmateriaal
Voor identificatie bij wedstrijden is een goed gelijkende pasfoto een verplichting. Die is opgenomen in de digitale spelerspas en raadpleegbaar voor de wedstrijdleiding. Een afgeleide vorm hiervan is de publicatie bij het teamoverzicht op voetbal.nl. Op deze site bestaat de mogelijkheid om de foto af te schermen en de Vereniging vindt het vanzelfsprekend om daar desgewenst aan mee te helpen.

Ter vergroting van de onderlinge bekendheid en ter bevordering van de saamhorigheid worden teamfoto’s gemaakt voor publicatie op de verenigingswebsite en op beeldschermen in het sportcafé. Van wedstrijden en andere club gerelateerde activiteiten kunnen beelden worden gemaakt voor publicatie intern of op de website van de vereniging.

Bewaartermijn
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Alle personen die namens de Vereniging van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Jonger dan 16?
Indien je 15 jaar of jonger bent, is voor de registratie de expliciete toestemming van  ouder of voogd nodig.

Buiten de EU.
We verstrekken geen persoonsgegevens aan personen of organisaties die gevestigd zijn buiten de EU.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen om je per e-mail en/of via een nieuwsbericht op de website te informeren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via het mailadres [email protected].

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je dit mocht overwegen, dan stellen wij het op prijs als je ons eerst in de gelegenheid wilt stellen om je klacht te voorkomen.

 In onderstaande tabel kunt je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoons-gegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen of toegang tot die persoonsgegevens hebben.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken of je lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Nummer legitimatiebewijs

Uitvoering

van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien je geen lid wordt, worden je gegevens zo snel als mogelijk verwijderd

Secretaris Bekkerveld

Ledenadministrateur Bekkerveld

KNVB

 

 

 

 

 

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Penningmeester Bekkerveld

Commissie Financiën Bekkerveld

KNVB

 

 

 

 

 

 

Subsidie-aanvraag

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit

Gerechtvaardigd belang vereniging (verkrijgen van subsidie)

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Gemeente Heerlen

 

 

 

 

 

Versturen digitale berichten nieuwsbrief. De berichten bevatten geen commerciële boodschappen

 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Gerechtvaardigd belang vereniging (informatieplicht en informatievoorziening)

 

Zolang als men aangemeld is.

Diverse commissieleden

 

 

 

 

 

Informatie verstrekking

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Leeftijd

Promotion club, Wedstrijdverslagen, Topscoorderslijsten

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Regionale media

 

 

 

 

 

Publiceren van beeldmateriaal

 • Pasfoto
 • Groepsfoto
 • Actiefoto
 • Filmmateriaal

Promotion

Herkenbaarheid

Illustratie

Zo lang als de toestemming niet is ingetrokken

Voetbal.nl (pasfoto)

Website Bekkerveld

Beeldschermen sportcafé AgeneBek

Lokale media

 

 

 

 

 

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Beeldmateriaal

Toestemming, bijvoorbeeld voor reünie of bijzondere gebeurtenis

Zo lang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!