Uit de oude doos - RKSV Bekkerveld

Uit de oude doos

Uit de oude doos

RKSV Bekkerveld werd 28 mei 1944 opgericht. Getuige het verslag van de eerste Algemene Ledenvergade-ring beschikte men toen nog niet over een typemachine, te zwijgen over een computer met een tekstverwerker. Notulen van vergaderingen werden handmatig uitgeschreven en in mappen en/of dozen gearchiveerd. Men kon toen nog niet bevroeden dat ooit het archiveren digitaal kon plaatsvinden. Het woord 'digitaal' was onbekend. In september 2014, meer dan 70 jaar later, hadden enkele leden van RKSV Bekkerveld zich bereid gevonden om dit digitaliseren van het archief ter hand te nemen. In de jaarvergadering van 29 december 2009 werd het initiatief met instemming begroet. Uiteraard was het digitaliseren een dynamisch proces. Onder andere foto's, krantenartikelen, wedstrijdver-slagen, notulen, jaarrekeningen en uitgaven van het clubblad zijn verzameld, gescand en vervolgens gerangschikt. Gevoerde interviews vulden deze verzamelde gegevens aan. Ondanks dat het digitaliseren nog lang niet is afgerond, is besloten om uit de verzamelde gegevens de geschiedenis van RKSV Bekkerveld te distilleren. Vooralsnog beperkt zich dit tot de eerste 75 jaar.

Deze geschiedenis word inzichtelijk gemaakt door per seizoen algemene informatie over de club te verschaffen en vervolgens over dit seizoen de sportieve prestaties per elftal weer te geven. De verzamelde gegevens, omgezet in PDF-bestanden, vormen de bijlages van de geschiedenis. Regelmatig wordt in de teksten het #-teken gebruikt. Dit geeft aan dat iets nog niet bekend is. Daarom is het ook met geel gemarkeerd. Het geel markeren wordt ook gebruikt om aan te geven dat de gemarkeerde tekstof andere onderdelen niet voor 100 % op juistheid geverifieerd zijn kunnen worden.

De komende tijd zal de geschiedenis van RKSV Bekkerveld op de website van RKSV Bekkerveld worden gepubliceerd. Regelmatig zal kriskras door de geschiedenis van RKSV Bekkerveld een seizoen worden gepresenteerd. Hierbij wordt eenieder uitgenodigd om eventuele omissies in deze geschiedenis aan ons kenbaar te maken. Aanvullingen worden uiteraard ook op prijs gesteld. Omissies en aanvullingen kunnen via het volgende e-mailadres worden doorgegeven:  wjp.valkenburg@gmail.com

U kunt zelf foto's uploaden via het tabblad "Fotos uit de oude doos" en dan te kiezen voor zelf bestanden uploaden.
Een korte omschrijving is dan op zijn plaats, met daarbij (indien van toepassing) een beschrijving van het moment, het team, personen zichtbaar op de foto en het jaartal/seizoen.

Onderstaand de gepubliceerde nieuwsberichten "uit de oude doos".

Uit de oude doos: promotie naar de hoofdklasse

30 november 13:30  In de rubriek 'Uit de oude doos' duiken we in de bijna 80-jarige geschiedenis van RKSV Bekkerveld en halen we geregeld herinneringen op aan een seizoen uit de historie. Dat we dit kunnen doen is te danken aan Peter Valkenburg. Hij begon bijna tien jaar geleden aan de grote taak het archief van Bekkerveld te digitaliseren, samen met Jacques Pepels.meer »

233x gelezen

Uit de oude doos: 1e en E1 kampioen in 1973; A1 bezoekt Londen

18 november 9:45  In de rubriek 'Uit de oude doos' duiken we in de bijna 80-jarige geschiedenis van RKSV Bekkerveld en halen we geregeld herinneringen op aan een seizoen uit de historie. Dat we dit kunnen doen is te danken aan Peter Valkenburg. Hij begon bijna tien jaar geleden aan de grote taak het archief van Bekkerveld te digitaliseren, samen met Jacques Pepels.meer »

239x gelezen

Uit de oude doos: het allereerste jeugdteam

2 november 9:00  In de rubriek 'Uit de oude doos' duiken we in de bijna 80-jarige geschiedenis van RKSV Bekkerveld en halen we geregeld herinneringen op aan een seizoen uit de historie. Dat we dit kunnen doen is te danken aan Peter Valkenburg. Hij begon bijna tien jaar geleden aan de grote taak het archief van Bekkerveld te digitaliseren, samen met Jacques Pepels.meer »

284x gelezen

Uit de oude doos: eerste degradeert; vierde kampioen

7 oktober 9:30  In de rubriek 'Uit de oude doos' duiken we in de bijna 80-jarige geschiedenis van RKSV Bekkerveld en halen we geregeld herinneringen op aan een seizoen uit de historie. Dat we dit kunnen doen is te danken aan Peter Valkenburg. Hij begon bijna tien jaar geleden aan de grote taak het archief van Bekkerveld te digitaliseren, samen met Jacques Pepels.meer »

442x gelezen

Uit de oude doos: dameselftal in 1996-97

17 september 10:30  Archivaris Peter Valkenburg ontving onlangs van Kelly Claessens een krantenartikel over het Vr1-team in het seizoen 1996-1997. De foto, behorende bij dit artikel, toont het elftal, waarvan Kelly Claessens met heel veel moeite de namen heeft kunnen achterhalen. meer »

411x gelezen

Uit de oude doos: herinneringen aan Ger Spijkers

24 augustus 14:45  Clubarchivaris Peter Valkenburg heeft deze keer een bijzondere aflevering van Uit de oude doos aangeleverd. Hij haalt herinneringen op aan Ger Spijkers, een Bekkervelder die onlangs is overleden.meer »

410x gelezen

Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!