Maatregelen en protocollen ivm Corona

Maatregelen en protocollen ivm Corona

Beste jongens, meisjes, trainers, ouders,
 
Na uitvoerig overleg en het raadplegen van onze trainers, heeft de jeugdcommissie besloten dat RKSV Bekkerveld de trainingen gedeeltelijk zal gaan hervatten. Dit zal onder strenge en duidelijke regels plaatsvinden.

We zullen per leeftijdscategorie aangeven welk besluit hebben genomen.

Mini-F

Hervatten Trainingen: NEE

Vanwege de grootte van de mini-f groep en het feit dat kinderen binnen deze leeftijdscategorie intensieve begeleiding nodig hebben, hebben wij besloten, mede op advies van de trainers dat het niet verantwoord is om de trainingen te hervatten Dit mede met inachtneming van veiligheid van trainers en ouders.

Als verenging dienen wij dit besluit te respecteren.

JO7 t/m JO12

Hervatten Trainingen            JA

Hervatten per                        11.05.2020

Protocollen

Het hervatten van de trainingen zal gecontroleerd plaatsvinden. Voor zowel trainers, spelers, ouders, geldt een protocol. Deze protocollen staan onderaan dit bericht. Wij vragen iedereen dringend, deze protocollen te volgen

JO13 t/m JO19

Hervatten Trainingen: NEE

De regel voor deze leeftijdscategorieën is: Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters.

En hier zit een zeer grote uitdaging. Het handhaven van deze regel is ontzettend lastig, zo niet ondoenlijk voor een trainer. Om de veiligheid van zowel trainers als onze jeugd te waarborgen, hebben we besloten om de trainingen vooralsnog niet op te starten. In de komende twee weken bezien wij hoe we eventueel wel weer kunnen opstarten in een veilige omgeving.

Op basis van eventuele verdere versoepeling van Corona maatregelen en de ervaring met de opstart van de trainingen van de leeftijdsgroep tot 12, zullen wij een nieuw besluit nemen.

Spelers t/m 12 jaar die in een JO13 team spelen

Kinderen t/m 12 jaar die nu in een JO13 team spelen, kunnen aansluiten bij de trainingen. Zij kunnen zich melden bij de trainers van een JO12 team.

Trainingsschema

Er is een alternatief trainingsschema opgesteld. In het overzicht zie je welk team op welke dag en op welk tijdstip traint. Om de opstart in goede banen te leiden, gaan wij uit van 1x / week trainen per team. Nadat iedereen is opgestart, zullen wij op frequente basis evalueren. Trainingen zullen vooralsnog bestaan uit voetballen onderling (geen oefeningen).  

schema_trainingen.png

 

Kinderen brengen/halen

 • Voordat kinderen komen trainen zijn ze naar het toilet geweest
 • Kinderen zorgen dat ze in sportkleding naar de training komen
 • Kinderen laten hun trainer duidelijk weten dat ze aanwezig zullen zijn op de training
 • Kinderen worden 10 minuten voor aanvang van de trainingen gebracht
 • Kinderen ontsmetten hun handen bij binnenkomst van het complex
 • Kinderen gaan direct naar het veld waar getraind wordt
 • Kinderen melden zich bij hun trainer
 • Kleedlokalen blijven gesloten
 • Douchen dient thuis te gebeuren
 • Kinderen ontsmetten hun handen bij het verlaten van het complex
 • Na het trainen verlaten de spelers het complex via de ingang waar ze ook zijn binnengekomen
 • Ouders betreden het complex NIET
 • Ouders dienen telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de trainingen

 

OPM.: ZIE OOK PROTOCOL SPELERS

Betreden complex

De grote poort van het complex blijft gesloten. Dit om te voorkomen dat er vele kinderen zich verzamelen bij het materiaalhok en als bescherming van onze materiaalman Jan Kuijpers. Daarom zijn er vanaf 11.05.2020 zijn er 2 ingangen waar kinderen het sportcomplex kunnen betredenIeder team krijgt een ingang aangewezen!

 

Er zijn 2 ingangen beschikbaar.

Ingang poortje rechts naast grote poort

Poort parkeerplaats

In_en_uitgang.png

 

Training voor NIET-LEDEN

Ook niet leden, t/m 12 jaar, zijn welkom om mee te trainen. Dus mochten broertjes of zusjes, vrienden of vriendinnen willen meetrainen, dan kan dat. Om dit in goed banen te leiden, is het wel belangrijk dat dit vooraf wordt gemeld bij onze contactpersoon die we hiervoor hebben aangesteld.

Aanmelden kan bij Patrick Snijders: 06.51337075. Graag minimaal 1 dag van te voren aanmelden.

Trainingsmateriaal

Trainingsmateriaal zal worden uitgegeven door onze materiaal beheerder. De trainer dient dit materiaal op te halen bij de beheerder. Het is niet toegestaan dat kinderen het materiaalhok betreden.

Handhaving tijdens trainingen

Op elke trainingsdag zullen er 2 leden van de jeugdcommissie aanwezig zijn, om toe te zien dat alle maatregelen die vermeld staan in de protocollen worden nageleefd. Deze handhavers zullen duidelijk herkenbaar zijn aan een gekleurd hesje.

Bereikbaarheid

Bij noodgevallen kunnen jullie contact opnemen met de volgende contactpersonen:

Patrick Snijders

06.51337075

Jean Eijkenboom

06.41145072

Danny kokol

06.14353400

Wilma Arink

06.51464014

Jelle Schoenmakers

06.12243435

Kevin de Goeij

06.19888331

Dennis Gaal

06.52384394

Joost Jansonius

06.53415444

 

Tot Slot:

Wij vertrouwen erop dat wij op een verantwoorde manier de trainingen kunnen opstarten. Het wel of niet laten trainen van kinderen is echter de uiteindelijke verantwoordelijkheid van ouders. Neem hierbij ook het Protocol Ouders in acht. Alleen samen kunnen we dit tot een succes maken!

M.vr.gr.

Jeugdcommissie

RKSV Bekkerveld

PROTOCOL VOOR SPELERS

De KNVB adviseert spelers om de volgende maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je gemeente/voetbalvereniging, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • Kom alleen naar de voetbalvereniging wanneer er voor jou een training gepland staat;
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging;
 • Kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en daarna goed je handen hebt gewassen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee van huis om uit te drinken;
 • Spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
 • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
 • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen
 • Verlaat direct na de training de voetbalvereniging.

 

PROTOCOL VOOR OUDERS

De KNVB adviseert de volgende maatregelen voor ouders. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sport- activiteit of volg de afspraken van je voet- balvereniging zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
 • Breng je kind(eren) alleen naar de sport-locatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • Direct na de voetbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!